dessa städtjänster bör din städfirma erbjuda

Olika typer av städtjänster

När du bestämmer dig för att starta din egen städfirma måste du först bestämma dig för vilka olika städtjänster du vill erbjuda. Det är upp till dig att bestämma vilka städtjänster du vill erbjuda som en del av din städfirmas utbud.

Men du bör dock erbjuda de tjänster som det är hög efterfrågan efter och det vill säga de tjänster som dina kunder vill ha och behöver. När du är i städbranschen kommer du att stöta på två olika typer av kunder: de återkommande och engångskunderna. De återkommande kunderna är de som är dina lojala kunder och som vill att deras hus städas regelbundet. Engångskunderna är de som kommer att be att få sitt hem städade en gång och som du sedan aldrig mer kommer att se igen.

Baserat på dessa två olika typer av kunder kan du bättre komma underfund med vilka typer av städtjänster du vill erbjuda

  • Återkommande städtjänster: Återkommande kunder kan önska dina städtjänster varje vecka, två gånger i veckan eller månadsvis, beroende på deras behov. För dina stamkunder bör du erbjuda följande tjänster:

– Vårstädning (som första städtillfälle)

– Underhåll av/regelbunden städning fortsätter sedan efter det med jämna mellanrum.

  • Engångstjänster: För dina engångskunder är detta vad du bör erbjuda:

– Vanlig städning: Detta är den första och mest grundläggande städningen du kan erbjuda dina kunder. Utveckla en första städrutin som innehåller alla städuppgifter du behöver utföra för detta alternativ. Du kan sätta dig ner med husägaren för att förstå exakt vad det är hen efterfrågar.

– Vårstädning: Vårstädning är detsamma som vanlig städning men med några extra tjänster tillagda. Du kan välja vilka extra tjänster du vill erbjuda, eller så kan du fatta beslut om detta efter du ser kundens hus och blir insatt i deras behov.

– Inflyttning och utflyttning: Detta är i likhet de tjänster du erbjuder i en vårstädning men utan möbelrengöring. Vissa städfirmor rengör insidan av kylskåp, ugnar och skåp som en del av städningen, men det finns ingen skriven regel. Du kan bestämma om du vill erbjuda dessa tjänster eller inte.

Starta egen städfirma

När du startar din egen städfirma i Kristinehamn bör du sträva efter att få maximalt antal veckovisa och eller varannan vecka kunder. Detta är för att det är dessa kunder som kommer bli dina lojala stamkunder i det långa loppet, och det är de som ger dig mest vinst. Tänk på det – en veckoklient kommer att betala dig för 50 städtillfällen om året medan en varannan vecka kund kommer att göra det 26 gånger om året. Dessutom är återkommande städning mycket enklare att utföra än en isolerad städning eftersom den regelbundna tar mindre tid och energi att utföra.

Alla dessa faktorer bör du tänka över då du bestämt dig för att starta ett eget städföretag. Ta sedan reda på vilka typer av tjänster du vill erbjuda. Det är alltid en bra idé att börja smått med bara några städtjänster, bli känd för din kvalitet och sedan expandera verksamheten med att inkludera specialtjänster. Detta kommer att hjälpa dig att bli snäppet bättre än dina konkurrenter i städbranschen.